Dana
8 Méint jonk
Verschmust an un Hënn an aaner Kaatzen gewinnt
 

8 Monate jung
Verschmust und an andere Katzen und an Hunde gewöhnt
 

Très calin, aime les autres chats et les chiens