Dës wonnerschéin Birma Kaatzen si Geschwëster a genge gären zesumme bleiwen.
De Pasha an d' Püppi si 6 Joer jonk a kastréiert.
Si sin sensibel, unhänglech a verschmust. 
Si sin Wunnengskaatzen gin awer gären un der Lengt eraus 
an sin en agezengtene Balkon gewinnt
Diese beiden wunderschönen Birmakatzen sind Geschwister
und würden gerne zusammen bleiben.
Pasha und Püppi sind 6 Jahre jung und kastriert.
Sie sind sensibel, anhänglich und verschmust. 
Es sind reine Wohnungskatzen, die jedoch auch gerne mal an der
Leine nach draussen gehen. Ausserdem sind sie es 
gewöhnt, einen gesicherten Balkon zu nutzen
 Ces deux chats birma magnifiques sont frère et soeur et
aimeraient rester ensemble.
Pasha et Püppi sont castrés et ont 6 ans.
Ils sont sensibles, très attachés et calins. Ce sont
des chats qui restent à l'intérieur mais qui aiment 
aussi se promener en laisse. Ils ont l'habitude de profiter d'un balcon securisé