De Berto ass ongeféier 1,5 Joer jonk. 
Dësen aussergewéinleche Ritt ass unhänglech a verschmust. 
Hien sicht drengend en neit gudd Doheem.
 Berto ist +/- 1,5 Jahre jung.
Dieser extravagante Rüde ist sehr anhänglich und verschmust. 
Er braucht dringend ein neues, liebevolles Zuhause.
 Berto a environ 1,5 an. Ce chien très exceptionnel est
très aimable et aime les calins. Il a besoin d'urgence d'un nouveau.