Dëst Shuitzu Meedchen ass 5 Joer aal.
Hat verdréiht sech net mat Kanner an net mat Kaatzen.
Am léiwste wier hat Eenzeldéier eventuell bei eelere Leit
oder Leit di vill Zäit fir hat hun.
Diese Shuitzu Hündin ist 5 Jahre alt. Sie mag weder
Kinder, noch Katzen. Am liebsten wäre sie Einzeltier
eventuell bei älteren Menschen oder aber bei Leuten
die viel Zeit für sie haben.