2 Jahre jung Dieses Chihuaha Mädchen verträgt sich gut mit anderen Hunden und mit Katzen. 
Auch Kinder wären kein Problem.
 
Dëst Chihuaha Meedchen verdréiht sech gudd mat aaneren Hën a mat Kaatzen. 
Och Kanner si kee Problem.