Den Dimy ass 4,5 Joer jonk an ass a senger Famill ganz béiss vernooléissegt gin.
 

Trotzdem ass hien e ganz léiwen a brave Mupp bliwen dee
sech gudd mat aanere Muppen a mat Kanner versteht.
 

Hien muss nach e bëssi opgepeppelt gin waat hien senger
neier Famill awer ganz secher matt vill Léift dankt.
Dimy ist etwa 4,5 Jahre jung und wurde in seiner bisherigen Familie arg vernachlässigt.
Er ist dennoch ein sehr lieber braver Hund geblieben
und versteht sich gut mit anderen Hunden und Kindern.
Er müsste noch etwas aufgepeppelt werden und werde es seiner neuen Familie mit viel Liebe danken.