Den Elwin ass 1 Joer jonk. Hien ass ganz brav, un aaner Muppe gewinnt an hien ass frou mat Kanner. 
Well seng Leit plënnere mussen sicht hien drengend en neit gudd Doheem. 
Hien huet och nach e Bruder.
 Elwin ist 1 Jahr jung. Er ist sehr brav, an andere Hunde gewöhnt, 
mag Kinder und sucht wegen Umzug dringend ein neues liebevolles Zuhause. 
Er hat noch einen Bruder.
Elwin a 1 an. Il est très sage et très gentil, il aime les autres chiens et adore les enfants. 
A cause d'un déménagement il cherche d'urgence un nouveau foyer. 
Il a encore un frère.