1,5 jahre jung
Dieser süsse kleine Kerl ist kastriert und gut sozialisiert.
Er ist sehr brav im Haus und hört auch gut draussen.
Er mag Kinder
 
1,5 Joer jonk
Dëse léiwe klenge Mupp ass katréiert a gudd sozialiséiert.
Hien ass brav am Haus an héiert och gudd dobaussen.
Hien huet Kanner gär.