1 Jahr jung
Dieses wunderschöne Golden Retriever Mädchen ist sehr
anhänglich, mag andere Hunde und ist kinderlieb. Sie
mag es nicht alleine zu sein und möchte beschäftigt werden.
1 Joer jonk
Dëst wonnerschéint Golden Retriever Meedchen ass super
unhänglech a frou mat aanere Muppen a Kanner.
Hat bleiwt net gär elleng a wëllt beschäftegt gin.