eelere Spitz-Mix-Ritt, temperamentvoll, brav matt Kaatzen a matt verschiddenen Hënn
älterer Spitz-Mix-Rüde, temperamentvoll, nett zu Katzen und ausgewählten Hunden
mélange Spitz, mâle, plein de tempérament, aime les chats et différents chiens