Dëse léiwe klenge Ritt ass 1 joer jonk. Hien ass kastréiert,
verdréiht sech gudd mat aanere Muppen an och mat Kaatzen. 
Hien spill gär a wëllt eppes ënnerhuelen.
Dieser süsse kleine Rüde ist 1 Jahr jung. 
Er ist kastriert, verträgt sich gut mit anderen Hunden und auch mit Katzen. 
Er spielt gerne und möchte etwas unternehmen.