8 Woche jonk
Dëse Beagelwelpen ass bei Keelt a Reen an enger Karton's
Këscht ausgesaat gin. Elo sicht hien drengend en neit
Doheem bei léiwe Mënschen.
8 Wochen jung
Dieser Beagelwelpe wurde in einem Pappkarton ausgesetzt,
bei Kälte und Regen. Jetzt sucht er dringend ein neues
liebevolles Zuhause.